Reset

Support tel: +45 7211 2142

TRÄNING FÖR ÖKAD LIVSKVALITET

DigiRehab är ett unikt digitalt träningsredskap framtaget för äldre personer med hemvård. De smarta och personligt utformade träningsprogrammen ökar vårdtagarnas självförtroende och minskar deras behov av vård.

DigiRehab används av hemsjukvården i Danmark, Norge, Island, Finland och Nederländerna.

Vårt koncept

DigiRehab är en app för digital träning av äldre personer med hemvård. Med smarta funktioner som baseras på AI-teknologi arbetar vi för att förbättra livskvaliteten för våra äldre medborgare och samtidigt spara på resurserna och minska kostnaderna för kommunerna.

Fördelar

Hur du använder DigiRehabs tjänster

Om oss

DigiRehabs huvudsakliga mål är att trygga ett värdigt åldrande för våra äldre. Vi vet hur viktig rehabilitering och träning är för individen eftersom det hjälper till att förbättra funktionsförmågan och självständigheten i vardagen. Detta medför att den äldre har större chans att bo kvar hemma längre med färre vårdinsatser.

Detta är anledningen till att vi utvecklade DigiRehab som ett digitalt träningsverktyg där den äldre får hjälp att undehålla och förbättra sin fysiska förmåga för att förbli så självständig som möjligt.

DigiRehab startades 2014 med fokus på dessa värderingar.

Grundarna är följande framstående fysioterapeuter:

Henning Langberg // Head of Innovation at Rigshospitalet / Physiotherapist / Professor of Rehabilitation

Flemming Enoch // Physiotherapist / Master in Rehabilitation / Specialist in Musculoskeletal Physiotherapy

DigiRehab startades av några av Danmarks främsta forskare inom fysioterapi. Appen utvecklas löpande genom praktisk erfarenhet och i samarbete med flera kommuner och större organisationer, såsom Kommunernes Landsforening (KL), Aarhus Universitet och flertalet universitetskollegor.

Implementering av DigiRehab genomförs av erfarna konsulter med relevant arbetslivserfarenhet.

DigiRehab samarbetar med kommuner i Danmark, Norge och Island samt arbetar för närvarande på en lösning för tyska medborgare och vårdinrättningar.

Kontakt

Niels Heuer

CEO – DigiRehab A/S

nh@digirehab.dk
Tel.: +45 2272 7220

Filip Lundgårdh

Konsult

filip@dev.digirehab.se
Tel.: +46 7216 4747